ΜΙΚΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
(8-12 ΜΑΘΗΤΕΣ)

ΜΙΚΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ (8-12 ΜΑΘΗΤΕΣ)

Κύριο μέτρο κοινωνικής απόστασης για τα παιδιά των Νηπιαγωγείων είναι ο διαχωρισμός τους σε μικρές ομάδες που αποτελούνται σταθερά από τα ίδια παιδιά και δεν αναμειγνύονται μεταξύ τους. Ο χώρος του Νηπιαγωγείου έχει διαμορφωθεί κατάλληλα έτσι ώστε κάθε τάξη έχει το μέγιστο 12 παιδιά, διασφαλίζοντας τον απαραίτητα τετραγωνικά μέτρα που απαιτούνται για κάθε παιδί με βάση τα σχετικά Πρωτόκολλα.

Τα παιδιά κάθε τάξης, τόσο κατά τη διάρκεια του μαθήματος, όσο και κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων (που είναι κυλιόμενα), βρίσκονται, υπό την επίβλεψη της δασκάλας τους, μόνο με τα παιδιά της τάξης τους και αποφεύγεται η επαφή με παιδιά άλλων τάξεων.

Στο χώρο του Νηπιαγωγείου επιτρέπεται η είσοδος μόνο στα παιδιά και στο προσωπικό. Τα παιδιά  παραλαμβάνονται από τη δασκάλα τους στην είσοδό του Νηπιαγωγείου και οδηγούνται αμέσως στη τάξη τους τηρουμένων των μέτρων ασφάλειας, με τη συνδρομή των βοηθών. Το ίδιο ισχύει και κατά την αποχώρηση.