ΜΙΚΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ STEAM

Πολλές επιστημονικές μελέτες καταδεικνύουν ότι υπάρχει ισχυρή συσχέτιση ανάμεσα στις πρώτες εμπειρίες ενός παιδιού προσχολικής ηλικίας στη θεματολογία των STEAM προγραμμάτων με τη μετέπειτα σχολική επιτυχία.

«Οι Μικροί Νομπελίστες», μέσα κυρίως από το πρόγραμμα των απογευματινών μαθημάτων, δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με διάφορα εκπαιδευτικά αντικείμενα που εμπίπτουν στη θεματολογία STEAM και τα οποία προσφέρονται από εξειδικευμένους δασκάλους.

Το πρόγραμμα μας έχει δομηθεί με τρόπο που, υιοθετώντας τη διαθεματική λογική της παιδαγωγικής προσέγγισης STEAM, να προσφέρεται η δυνατότητα στα παιδιά, στον οικείο χώρο του νηπιαγωγείου, μαζί με τους φίλους και τις φίλες τους, να αποκτήσουν μια πιο ολοκληρωμένη εμπειρία μάθησης, που ενδυναμώνει την παρατηρητικότητα, την κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα και ενθαρρύνει τη συνεργασία και την αλληλεπίδραση.

Η εκπαιδευτική προσέγγιση STEAM εδράζεται σε πέντε επιστημονικούς τομείς: Φυσικές επιστήμες (Science), Τεχνολογία (Technology), Επιστήμες των Μηχανικών (Engineering), Τέχνες (Arts) και Μαθηματικά (Mathematics).

Κάνοντας πράξη την κεντρική μας φιλοσοφία να θέσουμε στο επίκεντρο το παιδί, 

εφαρμόζουμε ως βασική αρχή στα σχολεία μας το μικρό αριθμό παιδιών ανά τμήμα. 

Όλοι κατανοούν ότι λιγότερα παιδιά ανά τμήμα, σημαίνει περισσότερη έμφαση σε κάθε παιδί ξεχωριστά. 

Σημαίνει καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα.

 Στόχος μας, μέσα από μια ολιστική προσέγγιση είναι να συμβάλουμε στην πολύπλευρη ανάπτυξη του παιδιού,  

αξιοποιώντας νέα εργαλεία  και εφαρμόζοντας σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους.  

Καλύτερη πιστοποίηση της επιτυχίας μας αποτελούν οι ίδιοι οι απόφοιτοι των Μικρών Νομπελίσ