ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Βασική μας προτεραιότητα είναι η τήρηση υψηλών υγειονομικών προτύπων σε ότι αφορά τις εγκαταστάσεις του Σχολείου μας. Το ίδιο αφορά και το προσωπικό το οποίο τηρεί όλα τα προβλεπόμενα και απαραίτητα μέτρα υγιεινής.

Η κουζίνα μας διαθέτει πιστοποιητικά καταλληλότητας που εκδίδονται και ανανεώνονται από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας.

Παράλληλα, σε τακτά χρονικά διαστήματα και σε τυχαίο χρόνο γίνεται ανάλυση δείγματος φαγητού που παρασκευάζεται στους χώρους μας, τόσο από το κρατικό, όσο και από ιδιωτικό Χημείο.

Επενδύουμε στην ασφάλεια/υγεία

Η ασφάλεια και η υγεία των παιδιών στο χώρο του νηπιαγωγείου αποτελεί αδιαπραγμάτευτη καθημερινή μας μέριμνα. Ζούμε σε μια εποχή όπου ολοένα και περισσότερο συνειδητοποιούμε ότι θα πρέπει να επενδύσουμε σε μέσα και υποδομές αλλά και να καλλιεργήσουμε την κατάλληλη κουλτούρα, μέσα από θεσμοθετημένες διαδικασίες, που διαμορφώνουν συνολικά ένα περιβάλλον ασφάλειας και ζεστασιάς, που θα επιτρέπει την υγιή ανάπτυξη των παιδιών.