ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Βασική μας προτεραιότητα είναι η τήρηση υψηλών υγειονομικών προτύπων σε ότι αφορά τις εγκαταστάσεις του Σχολείου μας. Το ίδιο αφορά και το προσωπικό το οποίο τηρεί όλα τα προβλεπόμενα και απαραίτητα μέτρα υγιεινής.

Η κουζίνα μας διαθέτει πιστοποιητικά καταλληλότητας που εκδίδονται και ανανεώνονται από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας.

Παράλληλα, σε τακτά χρονικά διαστήματα και σε τυχαίο χρόνο γίνεται ανάλυση δείγματος φαγητού που παρασκευάζεται στους χώρους μας, τόσο από το κρατικό, όσο και από ιδιωτικό Χημείο.