ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Τα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού έχουν ζωτική σημασία για τη σωματική, διανοητική και κοινωνική ανάπτυξή του και, ως εκ τούτου, η έγκαιρη ένταξη των παιδιών στην Προδημοτική Εκπαίδευση συνεισφέρει τα μέγιστα στην εξελικτική ανάπτυξή τους σε όλους τους τομείς: γνωστικό, συναισθηματικό, κοινωνικό, ψυχοκινητικό και αισθητικό καθώς και στην απόκτηση δεξιοτήτων ζωής, ορθών στάσεων, αρχών και αξιών.

Μέσα από το ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Σχολείου μας, όπως αυτό εγκρίνεται από το Υπουργείο Παιδείας,  επιδιώκεται η προώθηση της δημιουργικής έκφρασης και σκέψης, η έγκαιρη παρέμβαση, η κοινωνική ενσωμάτωση καθώς και η ανάπτυξη θετικών στάσεων όπως η πρωτοβουλία, η επιμονή, η αυτοπεποίθηση και η αισιοδοξία.

Μέσα από μια ολιστική προσέγγιση, με τη μάθηση, το παιγνίδι και με τη ποικιλομορφία δράσεων που έχουν ενσωματωθεί στο πρόγραμμα μας, οι «Μικροί Νομπελίστες» προετοιμάζουν τα παιδιά για την ομαλή ένταξη τους στο Δημοτικό Σχολείο και συμβάλουν στη μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων τους για σχολική επιτυχία.

τα Μαθηματα μασ

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΠΑΡΑΜΥΘΙ

ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ

ΠΑΙΧΝΙΔΙ

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

Αγγλικη Γλωσσα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ