Προτυπα Ποιοτητας

Η κουζίνα μας διαθέτει πιστοποιητικά καταλληλότητας που εκδίδονται και ανανεώνονται από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας.

Το φαγητό μας παρασκευάζεται από αγνά και φρέσκα υλικά και το προσωπικό μας ακολουθεί πιστά όλα τα πρότυπα υγιεινής για την παρασκευή του φαγητού.

Σε τακτά χρονικά διαστήματα, και σε τυχαίο χρόνο, γίνεται ανάλυση δείγματος του φαγητού που παρασκευάζεται στους χώρους μας τόσο από το κρατικό όσο και από ιδιωτικό χημείο.