διαδικασια εγγραφησ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

  1. Δήλωση Ενδιαφέροντος για Εγγραφή

Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας εγγραφής οι γονείς καλούνται να συμπληρώσουν τη Δήλωση Ενδιαφέροντος. Η δήλωση ενδιαφέροντος βοηθά στην ταχύτερη αξιολόγηση των αιτήσεων και επιτρέπει τον καλύτερο προγραμματισμό για διευθέτηση συνάντησης γνωριμίας.

  1. Ενημερωτική Επίσκεψη Γονέων στο Νηπιαγωγείο

Θα ειδοποιηθείτε μέσω τηλεφώνου για τη διευθέτηση επιτόπιας επίσκεψης για να γνωρίσετε από κοντά το Σχολείο μας. Κατά τη συνάντηση αυτή θα σας γίνει λεπτομερής ενημέρωση για τα προγράμματα και τη γενικότερη λειτουργία του Νηπιαγωγείου και θα ξεναγηθείτε στις εγκαταστάσεις μας. Μπορείτε επίσης να απευθύνετε οποιασδήποτε ερωτήσεις στη διευθύντρια ή/και αρμόδιο προσωπικό του Νηπιαγωγείου.

  1. Αποδοχή Μαθητή/Μαθήτριας – Συμπλήρωση Δελτίου Εγγραφής

Η αποδοχή μαθητών/μαθητριών για εγγραφή στο Σχολείο μας γίνεται με βάση τις διαθέσιμες θέσεις για κάθε σχολική χρονιά. Για την εγγραφή θα απαιτηθεί να συμπληρωθεί από τους γονείς το Δελτίο Εγγραφής, το οποίο παραλαμβάνουν από το Σχολείο ή μπορεί να τους αποσταλεί ηλεκτρονικά. Το Δελτίο Εγγραφής θα πρέπει να επιστραφεί στη Διεύθυνση του Σχολείου πλήρως συμπληρωμένο σε έντυπη μορφή καθώς περιέχει πληροφορίες που αφορούν την υγεία (π.χ. αλλεργίες, διατροφικές συνήθειες) καθώς και στοιχεία για τη συναισθηματική ανάπτυξη παιδιού.

  1. Καταβολή Τέλους Εγγραφής

Για την οριστικοποίηση της διαδικασίας εγγραφής, θα πρέπει να καταβληθεί το τέλος εγγραφής

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΝΕΓΓΡΑΦΗΣ

  1. Υποβολή Δελτίου Επανεγγραφής

Για την επιβεβαίωση θέσης για τη νέα σχολική χρονιά για τους μαθητές/τριες που φοιτούν ήδη στο Σχολείο μας θα πρέπει να υποβάλλεται συμπληρωμένο το Δελτίο Επανεγγραφής, το οποίο  αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους γονείς.

  1. Καταβολή Τέλους Επανεγγραφής

Για την οριστικοποίηση της επανεγγραφής θα πρέπει να καταβληθεί το τέλος επανεγγραφής εντός της τακτής προθεσμίας που ορίζεται. Νοείται ότι για την επανεγγραφή οποιουδήποτε μαθητή/μαθήτριας θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί πλήρως τυχόν εκκρεμούσες οφειλές προς το Νηπιαγωγείο.

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ

Σημ.: Επιλέξτε το τμήμα στο οποίο επιθυμείτε να εγγραφεί το παιδί σας με βάση την ηλικία που θα έχει την 1η Σεπτεμβρίου της σχολικής χρονιάς στην οποία θα ξεκινά τη φοίτησή του στο Νηπιαγωγείο μας.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΤΕΡΑ/ΜΗΤΕΡΑΣ