Η υγειονομική ασφάλεια των παιδιών αποτελεί βασική μας προτεραιότητα. Γι’ αυτό, άλλωστε, και αρκετά από τα μέτρα που καθιερώθηκαν με πρωτόκολλα, κατά την περίοδο των έκτακτων μέτρων για την πανδημία του κορωνοϊού, όπως η τοποθέτηση αντισηπτικού σε όλες τις τάξεις, ο συχνός καθαρισμός και η καθημερινή απολύμανση των χώρων του σχολείου, τα κυλιόμενα διαλείμματα και άλλα, εφαρμόζονταν από το Σχολείο μας και πριν από την πανδημία.

Μέσα από την εμπειρία των τελευταίων χρόνων συνεχίζουμε να λαμβάνουμε και να ενισχύουμε τις καλές πρακτικές που ακολουθούμε σε θέματα υγιεινής. Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε τη συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση των παιδιών με στόχο την υιοθέτηση υγειονομικής κουλτούρας. Ιδιαίτερη μέριμνα στην εκπαίδευση δίνεται σε μέτρα ατομικής προστασίας όπως το πλύσιμο χεριών, η αποφυγή επαφής των χεριών με το πρόσωπο, τι κάνουμε όταν βήχουμε κ.λπ..

Σημειώνεται επίσης ότι στα σχολεία μας γίνονται δεκτά παιδιά που ακολουθούν το πρόγραμμα εμβολιασμού παιδιών που ορίζει το Υπουργείο Υγείας.