ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ covid-19

Πρώτιστο μέλημα μας αποτελεί η υγεία και η ασφάλεια των παιδιών. Γι’ αυτό και έχουμε κατάλληλα οργανωθεί προκειμένου για όσο καιρό χρειαστεί, να εφαρμόσουμε πλήρως όλες τις οδηγίες που έχουν δοθεί για πρόληψη και προστασία από τη πανδημία COVID-19 αλλά και να λάβουμε και επιπλέον μέτρα, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, για την προστασία των παιδιών του Νηπιαγωγείου μας και όλου του προσωπικού.

Αρκετά από τα μέτρα που έχουν καθιερωθεί τώρα με πρωτόκολλα, όπως η τοποθέτηση αντισηπτικού σε όλες τις τάξεις, ο συχνός καθαρισμός και απολύμανση των χώρων, τα κυλιόμενα διαλείμματα και άλλα, εφαρμόζονταν από το Σχολείο μας και πριν από την πανδημία.

Σημειώνεται επίσης ότι στο σχολείο γίνονται δεκτά παιδιά που ακολουθούν το πρόγραμμα εμβολιασμού παιδιών που ορίζει το Υπουργείο Υγείας.