ΦΥΣΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΩΡΟΥ

Προκειμένου να υπάρχει ενδελεχής έλεγχος ως προς το ποιοι μπορούν να έρθουν σε επαφή με τα παιδιά κατά τη διάρκεια που αυτό βρίσκονται στο σχολείο, έχουμε εγκαταστήσει σύστημα ελέγχου στις εξωτερικές εισόδους και των δύο κτηρίων του σχολείου μας με κωδικό. Οι γονείς ή εξουσιοδοτημένα από αυτούς άτομα, που μπορεί να μεταφέρουν ή να παραλαμβάνουν τα παιδιά από το σχολείο, λαμβάνουν ειδικό κωδικό, ο οποίος ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Τα εξουσιοδοτημένα άτομα που παραλαμβάνουν τα παιδιά ορίζονται μέσω ειδικού εντύπου.

Όλοι οι περιμετρικοί χώροι και στα δύο κτήρια του σχολείου μας ελέγχονται μέσα από κλειστό σύστημα καμερών που επιτρέπει 24 ώρες το 24ωρο την παρακολούθηση και ανάκτηση εικόνας σε περίπτωση που επιχειρηθεί οποιαδήποτε κακόβουλη προσπάθεια παραβίασης και παράνομης εισόδου στο χώρο του σχολείου.

Το Σχολείο μας διαθέτει πιστοποιητικά καταλληλότητας και ασφάλειας που ανανεώνονται σε ετήσια βάση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, την Ηλεκτρομηχανική Υπηρεσία και τα Δημόσια Έργα.

Επενδύουμε στην ασφάλεια/υγεία

Η ασφάλεια και η υγεία των παιδιών στο χώρο του νηπιαγωγείου αποτελεί αδιαπραγμάτευτη καθημερινή μας μέριμνα. Ζούμε σε μια εποχή όπου ολοένα και περισσότερο συνειδητοποιούμε ότι θα πρέπει να επενδύσουμε σε μέσα και υποδομές αλλά και να καλλιεργήσουμε την κατάλληλη κουλτούρα, μέσα από θεσμοθετημένες διαδικασίες, που διαμορφώνουν συνολικά ένα περιβάλλον ασφάλειας και ζεστασιάς, που θα επιτρέπει την υγιή ανάπτυξη των παιδιών.