προγραμμα προσαρμογησ

Αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στη διαδικασία προσαρμογής του παιδιού στη ζωή του Νηπιαγωγείου μας. Οι πρώτες μέρες στο σχολείο για το παιδί είναι μια πρωτόγνωρη εμπειρία και θα πρέπει να τύχει του κατάλληλου χειρισμού, σε συνεργασία με τους γονείς.

Για το σκοπό αυτό ζητούμε από τους γονείς, ή αν αυτό δεν είναι εφικτό,  από κάποιο συγγενικό πρόσωπο που θα υποδείξουν οι γονείς, να ακολουθήσει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα κατά την πρώτη βδομάδα προσαρμογής του παιδιού στο Νηπιαγωγείο.

Κατά τη πρώτη μέρα, το παιδί μένει αρχικά για μισή ώρα μόνο στο σχολείο μαζί με τον γονέα/συγγενικό πρόσωπο. Καθώς εξοικειώνεται σιγά σιγά με τον χώρο, με τη βοήθεια της δασκάλας του, καλείται να παραμείνει για λίγο περισσότερο και σταδιακά μέχρι το τέλος της βδομάδας, μπορεί να μείνει χωρίς την παρουσία γονέα/συγγενικού προσώπου. 

Ακολουθεί ενδεικτικά το πρόγραμμα προσαρμογής της πρώτης βδομάδας στο Νηπιαγωγείο:

   1η ΜΕΡΑ-ΔΕΥΤΕΡΑ2η ΜΕΡΑ-ΤΡΙΤΗ3η ΜΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ4η ΜΕΡΑ-ΠΕΜΠΤΗ5η ΜΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Με την παρουσία κάποιου συγγενικού προσώπου στην τάξη για 30 λεπτά.

 

 

Με την παρουσία κάποιου συγγενικού προσώπου στην τάξη για 40 λεπτά.

 

 

 

Το παιδάκι στην τάξη και το πρόσωπο που το συνοδεύει περιμένει στο γραφείο για 1 ώρα.

 

 

Το παιδάκι αποχαιρετά το πρόσωπο που το συνοδεύει, το οποίο  φεύγει από το σχολείο και επιστρέφει για παραλαβή  μετά από

2 ώρες.

 

 

Το παιδάκι αποχαιρετά το πρόσωπο που το

συνοδεύει, το οποίο  φεύγει από το σχολείο και επιστρέφει για παραλαβή  μετά από

2 ώρες.

Μετά την πρώτη βδομάδα, και για περίοδο μέχρι 3 ΗΜΕΡΩΝ, παρακαλείστε όπως αφήνετε το παιδάκι στο σχολείο μέχρι και 3 ώρες ώστε να έχουμε μια ομαλή προσαρμογή του παιδιού.

Παρακαλείστε όπως:

  • Είστε τυπικοί στο πρόγραμμά σας γιατί μετά από κάθε παιδάκι υπάρχει άλλο παιδάκι για προσαρμογή.
  • Η παρουσία σας μέσα στην τάξη να είναι διακριτική, έτσι ώστε το παιδάκι να μπορέσει να κοινωνικοποιηθεί στο νέο χώρο με τη δασκάλα και τα άλλα παιδάκια.  
  • Φεύγοντας από το Νηπιαγωγείο, και κατά την διάρκεια της μέρας, είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να μιλάτε με ενθαρρυντικά λόγια στο παιδάκι για το σχολείο, τη δασκάλα και τα άλλα παιδάκια.