προγραμμα προσαρμογησ

Αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στη διαδικασία προσαρμογής του παιδιού στη ζωή του Νηπιαγωγείου μας. Οι πρώτες μέρες στο σχολείο για το παιδί είναι μια πρωτόγνωρη εμπειρία και θα πρέπει να τύχει του κατάλληλου χειρισμού, σε συνεργασία με τους γονείς.

Για το σκοπό αυτό ζητούμε από τους γονείς, ή αν αυτό δεν είναι εφικτό,  από κάποιο συγγενικό πρόσωπο που θα υποδείξουν οι γονείς, να ακολουθήσει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα κατά την πρώτη βδομάδα προσαρμογής του παιδιού στο Νηπιαγωγείο.

Κατά τη πρώτη μέρα, το παιδί μένει αρχικά για μισή ώρα μόνο στο σχολείο μαζί με τον γονέα/συγγενικό πρόσωπο. Καθώς εξοικειώνεται σιγά σιγά με τον χώρο, με τη βοήθεια της δασκάλας του, καλείται να παραμείνει για λίγο περισσότερο και σταδιακά μέχρι το τέλος της βδομάδας, μπορεί να μείνει χωρίς την παρουσία γονέα/συγγενικού προσώπου. 

Ακολουθεί ενδεικτικά το πρόγραμμα προσαρμογής της πρώτης βδομάδας στο Νηπιαγωγείο: