προγραμμα προσαρμογησ

Αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στη διαδικασία προσαρμογής του παιδιού στη ζωή του Νηπιαγωγείου μας. Οι πρώτες μέρες στο σχολείο για το παιδί είναι μια πρωτόγνωρη εμπειρία και θα πρέπει να τύχει του κατάλληλου χειρισμού, σε συνεργασία με τους γονείς.

Για το σκοπό αυτό ζητούμε από τους γονείς, ή αν αυτό δεν είναι εφικτό,  από κάποιο συγγενικό πρόσωπο που θα υποδείξουν οι γονείς, να ακολουθήσει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα κατά την πρώτη βδομάδα προσαρμογής του παιδιού στο Νηπιαγωγείο.

Κατά τη πρώτη μέρα, το παιδί μένει αρχικά για μισή ώρα μόνο στο σχολείο μαζί με τον γονέα/συγγενικό πρόσωπο. Καθώς εξοικειώνεται σιγά σιγά με τον χώρο, με τη βοήθεια της δασκάλας του, καλείται να παραμείνει για λίγο περισσότερο και σταδιακά μέχρι το τέλος της βδομάδας, μπορεί να μείνει χωρίς την παρουσία γονέα/συγγενικού προσώπου. 

Ακολουθεί ενδεικτικά το πρόγραμμα προσαρμογής της πρώτης βδομάδας στο Νηπιαγωγείο:

1η ΜΕΡΑ-ΔΕΥΤΕΡΑ2η ΜΕΡΑ-ΤΡΙΤΗ3η ΜΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ4η ΜΕΡΑ-ΠΕΜΠΤΗ5η ΜΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Με την παρουσία γονέα ή κάποιου συγγενικού προσώπου στην τάξη για 30 λεπτά.Με την παρουσία γονέα ή κάποιου συγγενικού προσώπου στην τάξη για 40 λεπτά.Το παιδάκι στην τάξη και το πρόσωπο που το συνοδεύει περιμένει στο γραφείο για 1 ώρα.Το παιδάκι αποχαιρετά το πρόσωπο που θα το συνοδεύσει και φεύγει από το σχολείο. Επιστρέφει να παραλάβει το παιδάκι μετά από 2 ώρες. Το παιδάκι αποχαιρετά το πρόσωπο που θα το συνοδεύσει και φεύγει από το σχολείο. Επιστρέφει να παραλάβει το παιδάκι μετά από 2 ώρες.