Τμηματα / ηλικιεσ

Τα τμήματά του Νηπιαγωγείου μας είναι χωρισμένα σε πέντε ηλικιακές ομάδες:

 • 2ετών εώς 2 ετών και 8 μηνών (μικρά προ-προνήπια)
 • 2ετών και 8 μηνών εώς 3 ετών και 8 μηνών (προ-προνήπια)
 • 3 ετών και 8 μηνών εώς 4 ετών και 8 μηνών (προνήπια)
 • 4 ετών και 8 μηνών εώς 5 ετών και 8 μηνών (νήπια -προδημοτική) και
 • 5 ετών και 8 μηνών εώς 6 ετών και 8 μηνών (υποχρεωτική προδημοτική)

Το υψηλό επίπεδο των προγραμμάτων μας προσφέρει στέρεες βάσεις για την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού και διασφαλίζει μια ομαλή και επιτυχημένη μετάβαση στο Δημοτικό. Τα παιδιά είναι καλύτερα προετοιμασμένα τόσο για το σχολείο όσο και για τη ζωή γενικότερα. Τα προγράμματά μας είναι ευθυγραμμισμένα με όλα τα αναπτυξιακά στάδια, στοχεύουν σε όλα τα επίπεδα στη σχολική ετοιμότητα και στη συναισθηματική ωρίμανση και προσαρμόζονται σε κάθε ηλικία στις εξατομικευμένες εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών.

Ηλικίες 2 ετών εώς 3 ετών και οχτώ μηνών

(Μικρά προ-προνήπια και Προ-προνήπια)

Στόχοι: Το παιδί να είναι σε θέση:

 • να συστηθεί στην τάξη.
 • να βιώσει ανώδυνα τον αποχωρισμό και σε θετικό κλίμα.
 • να ξεκινήσει την κοινωνικοποίησή του.
 • να ενταχθεί σε ένα περιβάλλον εμπλουτισμένο με μουσική, τέχνες, κίνηση και εξερεύνηση των αισθήσεων.
 • να εξερευνήσει ελεύθερα αξιοποιώντας τη φυσική του περιέργεια.
 • να αποκτήσει ακουστικές και λεκτικές δεξιότητες.
 • να ξεκινήσει να ακολουθεί την καθημερινότητα της τάξης και τους κανόνες της για να διασφαλίσει ασφαλή συναισθήματα.
 • να συμμετέχει σε σωματικές δραστηριότητες μέσα και έξω από την τάξη (αδρή κινητικότητα).
 • να εξασκήσει την λεπτή κινητικότητα μέσα από την ενασχόλησή του με πάζλ, τουβλάκια, επιτραπέζια κ.τ.λ.
 • να αναπτύξει τη γλώσσα μέσω της καθημερινής επικοινωνίας με τα συνομήλικα παιδιά και τους ενήλικες και μέσα από παραμύθια, τραγούδια, παιχνίδια ρόλων κ.τ.λ.
 • να κατακτήσει τον έλεγχο των σωματικών του αναγκών.
 • να συμμετέχει σε εκδρομές εκπαιδευτικού και ψυχαγωγικού περιεχομένου.
 • να μαθαίνει απλές μαθηματικές έννοιες.

Ηλικία 3 ετών και 8 μηνών (Προνήπια)

Στόχοι: Το παιδί να είναι σε θέση:

 • να συνεχίσει σε θετικό κλίμα την κοινωνικοποίησή του.
 • να ακολουθεί τους κανόνες της τάξης.
 • να μεταβαίνει από μια δραστηριότητα σε άλλη.
 • να αναπτύξει σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού με τους παιδαγωγούς του και τους συνομήλικους του.
 • να αρχίσει να κατανοεί και να σέβεται τη διαφορετικότητα.
 • να αρχίσει να επιδεικνύει συντονισμό και ισορροπία κατά τη διάρκεια ασκήσεων αδρής κινητικότητας μέσα και έξω από την τάξη.
 • να αρχίσει να επιδεικνύει συντονισμό και δύναμη κατά τη διάρκεια ασκήσεων λεπτής κινητικότητας.
 • να γίνει περισσότερο ανεξάρτητο στη λήψη αποφάσεων.
 • να ενθαρρύνεται να χρησιμοποιεί το λόγο για να επιλύει προβλήματα και να εκφράζει συναισθήματα.
 • να μάθει να μοιράζεται μέσα από το συνεργατικό παιχνίδι.
 • να συμμετέχει σε αισθητηριακά παιχνίδια.
 • να συμμετέχει σε μικρές και μεγάλες ομάδες.
 • συμμετέχει σε απλές μαγειρικές συνταγές.
 • να ενθαρρύνεται να εμπλουτίζει το λεξιλόγιό του μέσα από συζητήσεις, τραγούδια, δραματοποιήσεις.
 • να αποκτήσει γνώσεις σχετικές με σωστές διατροφικές συνήθειες και σωματική φροντίδα.
 • να μαθαίνει απλές μαθηματικές έννοιες αριθμούς, ταξινομήσεις, ομαδοποιήσεις.
 • να συμμετέχει σε εκδρομές εκπαιδευτικού και ψυχαγωγικού περιεχομένου.
 • να πειραματίζεται στις φυσικές επιστήμες.

Ηλικία 4 ετών και 8 μηνών – 6 ετών και 8 μηνών

(Νήπια-Προδημοτική/Υποχρ.Προδημοτική)

Στόχοι: Το παιδί να είναι σε θέση:

 • να αναπτύξει αυτοεκτίμηση και αυτοέλεγχο.
 • να συνεχίσει να δημιουργεί σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού με τους παιδαγωγούς του και συνομήλικους, να καταλαβαίνει τις απόψεις των άλλων, να διαπραγματεύεται και να βάζει κανόνες στα πλαίσια της ομάδας.
 • να μάθει να παίζει συνεργατικά παιχνίδια με τους παιδαγωγούς του και συνομήλικους.
 • να δημιουργήσει φιλίες.
 • να κατανοεί και θα σέβεται τη διαφορετικότητα.
 • να αναπτύξει πλήρως τη λεπτή κινητικότητα.
 • να συμμετέχει σε εκδρομές εκπαιδευτικού και ψυχαγωγικού περιεχομένου.
 • να ενθαρρύνεται να γράφει το όνομά του και λέξεις όπως μπορεί.
 • να αναπτύξει την περιέργειά του για τον κόσμο, την αυτοπεποίθησή του, τη δημιουργικότητα, φαντασία και προσωπική πρωτοβουλία.
 • να καλλιεργήσει υγιεινές διατροφικές συνήθειες και τη σωματική φροντίδα.
 • να συμμετέχει σε δραστηριότητες γλωσσικής ανάπτυξης.
 • να αντιλαμβάνεται μαθηματικές έννοιες, αριθμούς, μετρήσεις, ταξινομήσεις, ομαδοποιήσεις και χωροχρονικές έννοιες.
 • να συμμετέχει σε πρόγραμμα αγγλικής γλώσσας με ειδικούς συνεργάτες
 • να πειραματίζεται στις φυσικές επιστήμες.
 • να αποκτά εμπειρίες μέσω της εκτέλεσης μαγειρικών συνταγών.
 • να συμμετέχει σε παιχνίδια και δραστηριότητες που εξελίσσουν την αδρή κινητικότητα.
 • να αποκτήσει σχολική ετοιμότητα.