ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΥΓΕΙΑ

Το Σχολείο μας δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην παροχή ενός πλούσιο και ισορροπημένου προγράμματος διατροφής για τα παιδιά. Η σωστή διατροφή αποτελεί βασικό στοιχείο για την υγιή ανάπτυξη του παιδιού καθώς και για τη διαμόρφωση θετικών προτύπων.

Το Σχολείο μας παρέχει τη δυνατότητα σε όσα παιδιά το επιθυμούν να πάρουν το γεύμα τους καθημερινώς στο σχολείο.