ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΙΔΙΩΝ

Για μας η ασφάλεια και η υγεία των παιδιών στο χώρο του νηπιαγωγείου αποτελεί αδιαπραγμάτευτη καθημερινή μας μέριμνα. Ζούμε σε μια εποχή όπου ολοένα και περισσότερο συνειδητοποιούμε ότι θα πρέπει να επενδύσουμε σε μέσα και υποδομές αλλά και να καλλιεργήσουμε την κατάλληλη κουλτούρα, μέσα από θεσμοθετημένες διαδικασίες, που διαμορφώνουν συνολικά ένα περιβάλλον ασφάλειας και ζεστασιάς, που θα επιτρέπει την υγιή ανάπτυξη των παιδιών.
Από την πρώτη κιόλα μέρα έναρξης της σχολικής χρονιάς όλα τα παιδιά του Νηπιαγωγείου μας τυγχάνουν ασφάλισης μέσα από ασφαλιστικό συμβόλαιο που έχουμε συνάψει με την Παγκυπριακή Ασφαλιστική Εταιρεία. Το ασφαλιστικό συμβόλαιο καλύπτει τα έξοδα γιατρού σε περίπτωση ατυχήματος είτε στο νηπιαγωγείο ή σε οποιονδήποτε άλλο χώρο 24 ώρες το 24ωρο. Η ασφάλεια είναι διάρκειας ενός έτους και ανανεώνεται στην αρχή της κάθε σχολικής χρονιάς.

Επενδύουμε στην ασφάλεια/υγεία

Για μας η ασφάλεια και η υγεία των παιδιών στο χώρο του νηπιαγωγείου αποτελεί αδιαπραγμάτευτη καθημερινή μας μέριμνα. Ζούμε σε μια εποχή όπου ολοένα και περισσότερο συνειδητοποιούμε ότι θα πρέπει να επενδύσουμε σε μέσα και υποδομές αλλά και να καλλιεργήσουμε την κατάλληλη κουλτούρα, μέσα από θεσμοθετημένες διαδικασίες, που διαμορφώνουν συνολικά ένα περιβάλλον ασφάλειας και ζεστασιάς, που θα επιτρέπει την υγιή ανάπτυξη των παιδιών.