συνεργασια με ειδικουσ επιστημονεσ

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της εξειδικευμένης στήριξης που χρειάζονται τα παιδιά, το Νηπιαγωγείο μας έχει θεσμοθετήσει συνεργασία με ειδικό εκπαιδευτικό ψυχολόγο, ο οποίος καλύπτει σε μηνιαία βάση συγκεκριμένες ενότητες, για κάθε τάξη ξεχωριστά.  Στόχος μας είναι να υποστηρίξουμε και να ενισχύσουμε τις κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες των παιδιών, όπως η έκφραση και διαχείριση συναισθημάτων, η επίλυση συγκρούσεων, η αποδοχή του εαυτού και της διαφορετικότητας και η επίλυση προβλημάτων.

Σε συνεννόηση με τους γονείς μπορούμε επίσης να υποδείξουμε την ανάγκη για πιο εξειδικευμένη στήριξη ενός παιδιού από ειδικούς επιστήμονες, όπως λογοθεραπευτές ή και εργοθεραπευτές.

Μέσα στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με ειδικούς επιστήμονες, διοργανώνουμε  εξειδικευμένα σεμινάρια τόσο για το προσωπικό, όσο και για τους γονείς. Μέσω της Πλατφόρμας Διαδικτυακής Ενημέρωσης των γονέων κοινοποιούνται επίσης σχετικά άρθρα και ενημερωτικό υλικό.