συνεργασια με ειδικουσ επιστημονεσ

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της εξειδικευμένης στήριξης που χρειάζονται τα παιδιά, το Νηπιαγωγείο μας έχει θεσμοθετήσει συνεργασία με εκπαιδευτικούς ψυχολόγους, λογοθεραπευτές και εργοθεραπευτές. Μέσα από τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι ειδικοί αυτοί επιστήμονες μπορούν να παράσχουν καθοδήγηση και συμβουλευτική αγωγή για στήριξη παιδιών, σε συνεννόηση πάντα με τους γονείς.

Μέσα στο πλαίσιο της συνεργασίας μας αυτής διοργανώνονται επίσης εξειδικευμένα σεμινάρια τόσο για το προσωπικό, όσο και για τους γονείς. Μέσω της Πλατφόρμας Διαδικτυακής Ενημέρωσης των γονιών κοινοποιούνται επίσης σχετικά άρθρα και ενδιαφέρον υλικό.