ΕΚΔΡΟΜΕΣ

Κάθε χρόνο πραγματοποιούμε εκπαιδευτικές εκδρομές και επισκέψεις προκειμένου να δώσουμε στα παιδιά τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο ζουν και αναπτύσσονται. Μέσα από ανάλογες επισκέψεις και μέσω της ψυχαγωγίας, τα παιδιά απορροφούν γνώσεις, αποκτούν εμπειρίες και ανακαλύπτουν τον κόσμο γύρω τους. Η μεταφορά των παιδιών γίνεται πάντα με  μίσθωση κατάλληλα αδειοδοτημένων λεωφορείων με τη χρήση καθισμάτων ασφαλείας, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, καθώς και τη συνεχή επίβλεψη των έμπειρων δασκάλων μας και του προσωπικού του Νηπιαγωγείου.