ενημερωση γονεων

Διαδικτυακή Πλατφόρμα Ενημέρωσης Γονέων

H άμεση δυνατότητα επικοινωνίας και η συστηματική ενημέρωση των γονέων είναι για μας εξαιρετικά σημαντική για την ομαλή και ισόρροπη ανάπτυξη των παιδιών.

Για το σκοπό αυτό έχουμε αναπτύξει στην ιστοσελίδα μας την κλειστή διαδικτυακή πλατφόρμα επικοινωνίας με τους γονείς, μέσω της οποίας και με τη χρήση κωδικού, οι γονείς μπορεί να έχουν ανά πάσα στιγμή άμεση και πλήρη ενημέρωση αναφορικά με το πρόγραμμα της τάξης του παιδιού τους, τις δράσεις του σχολείου και την καθημερινότητα των παιδιών γενικότερα. Μέσω της πλατφόρμας μπορεί επίσης να αποστείλουν τα δικά τους μηνύματα ή να υποβάλουν οποιαδήποτε ερωτήματα.

Αν είστε γονέας πατήστε εδώ για πρόσβαση στην Πλατφόρμα.

Ενημέρωση από Δασκάλες

Παρά τα οφέλη που προσφέρει το Διαδίκτυο τίποτα δεν υποκαθιστά την προσωπική επικοινωνία με τους γονείς. Κάθε παιδάκι είναι ξεχωριστό και ως τέτοιο θα πρέπει να αντιμετωπίζεται. Γι’ αυτό και ενθαρρύνουμε τους γονείς να ενημερώνονται τακτικά για την πρόοδο του παιδιού τους στο σχολείο και να κρατούν ενήμερες τις δασκάλες για οτιδήποτε κρίνουν ότι επηρεάζει την επίδοση ή γενικότερα τη συμπεριφορά του.

Γραπτή Αξιολόγηση Παιδιού

Περί τα μέσα της σχολικής χρονιάς ετοιμάζεται από την κάθε δασκάλα γραπτή αξιολόγηση του κάθε παιδιού. Η αξιολόγηση αυτή παρέχει τη δυνατότητα για μια περιεκτική ανασκόπηση της συνολικής εξέλιξης του κάθε παιδιού σε όλους τους τομείς. Η αξιολόγηση αυτή επιδίδεται προσωπικά στους γονείς του κάθε παιδιού, οι οποίοι καλούνται να συζητήσουν μαζί μας το περιεχόμενο της αξιολόγησης προκειμένου να θέσουμε κοινούς στόχους για το υπόλοιπο της χρόνιας.