ΠΡΟΓΡΑμμα Διατροφησ

Το Πρόγραμμα Διατροφής ετοιμάζεται με τη καθοδήγηση της ειδικής διατροφολόγου κυρίας Χριστίνα Παπαδοπούλου Φεσά, με την οποία συνεργάζεται το σχολείο μας.

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των γευμάτων είναι πάντα φρέσκα και ετοιμάζονται με βάση υψηλά πρότυπα υγιεινής και με την αγάπη και φροντίδα του έμπειρου προσωπικού μας. 

Το Πρόγραμμα Διατροφής αναρτάται προς ενημέρωση των γονιών στην Κλειστή Διαδικτυακή Πλατφόρμα Ενημέρωσης του Νηπιαγωγείου.

Ακολουθεί ένα ενδεικτικό πρόγραμμα:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ