ΜΙΚΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ECU SCHOOLS

Με την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των προϋποθέσεων που τίθενται για τρία συνεχόμενα έτη, τα σχολεία μας «Οι Μικροί Νομπελίστες» Νο.1 & Νο.2, συγκαταλέγονται ανάμεσα στα επίλεκτα Νηπιαγωγεία σε όλη την Κύπρο, που φέρουν την ταυτότητα του «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» και μπορούν να αναρτούν την «ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΗΜΑΙΑ».

Τα «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» είναι ένα διεθνές πρόγραμμα που συντονίζεται από το μη κερδοσκοπικό και μη κυβερνητικό Ίδρυμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (FEE) το οποίο εδρεύει στην Κοπεγχάγη (Δανία).  Εθνικός χειριστής του προγράμματος στην Κύπρο είναι ο μη κερδοσκοπικός/μη κυβερνητικός οργανισμός «CYMEPA», υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας.

Στόχος του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση, η εκπαίδευση και η αλλαγή στάσης των μαθητών/τριών, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον, μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες στη λήψη αποφάσεων, στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή των δράσεων, ώστε τα σχολεία να γίνουν κοινότητες αειφορικής συμβίωσης σε παιδαγωγικό αλλά και πρακτικό επίπεδο.  Αυτό επιτυγχάνεται με τη διαμόρφωση και την εφαρμογή του «Οικολογικού κώδικα» (ένα σύνολο κανόνων περιβαλλοντικής συμπεριφοράς).

 

Το Πρόγραμμα απευθύναι σε ολόκληρη τη σχολική κοινότητα (μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς, εργαζόμενους στις σχολικές μονάδες) και έχει σχεδιαστεί ώστε να ενθαρρύνει όλο το σχολείο να κινητοποιηθεί και να αναλάβει δράση για το περιβάλλον. Ενθαρρύνει, επίσης, τη συνεργασία μεταξύ μαθητών, καθηγητών, γονέων και της τοπικής κοινωνίας για την επίτευξη αποτελεσματικότερης περιβαλλοντικής δράσης.