ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Οι χώροι του Νηπιαγωγείου απολυμαίνονται καθημερινά. Παιγνίδια και άλλα αντικείμενα που δεν μπορούν να απολυμαίνονται καθημερινά έχουν απομακρυνθεί από τις τάξεις. Κάθε παιδί έχει τη δική του καρέκλα, στην οποία έχει τοποθετείται η φωτογραφία του, καθώς και το δικό του χώρο σε τραπέζι.

Τα παιδιά τυγχάνουν συνεχούς ενημέρωσης και εκπαίδευσης με στόχο την υιοθέτηση υγειονομικής κουλτούρας. Ιδιαίτερη μέριμνα στην εκπαίδευση δίνεται σε μέτρα ατομικής προστασίας όπως:

– πλύσιμο χεριών

-αποφυγή επαφής των χεριών με το πρόσωπο

– τι κάνουμε όταν βήχουμε και

– τη σημασία της κοινωνικής απόστασης κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι κατανοητή  από τα μικρά παιδιά.

Οι δασκάλες και οι βοηθοί κατά τη διάρκεια της επαφής τους με τα παιδιά φορούν προστατευτική μάσκα. Εκεί όπου χρειάζεται πιο στενή επαφή (π.χ. τουαλέτα, άλλαγμα ρούχων, κλάμα) χρησιμοποιούν επίσης διαφανή προστατευτική προσωποασπίδα, γάντια μιας χρήσης ή και μακρυμάνικες ποδιές μιας χρήσης, όπου απαιτείται. Νοείται ότι το πλύσιμο χεριών γίνεται τακτικά και σε κάθε περίπτωση πριν και μετά την επαφή με παιδιά.

Το τακτικό πλύσιμο χεριών εφαρμόζεται και σε ότι αφορά τα παιδιά. Επίσης κάθε παιδί απολυμαίνει τα χέρια με αντισηπτικό υπό την εποπτεία της δασκάλας κάθε φορά που εισέρχεται/εξέρχεται της τάξης του.

Για σκοπούς καλύτερης προστασίας, για όσο καιρό εφαρμόζονται τα μέτρα, τα παιδιά  δεν χρησιμοποιούν την κοινόχρηστη τραπεζαρία μας  αλλά σιτίζονται εντός των τάξεων τους.  Επίσης, αντί των κοινών πιάτων, πιρουνιών, κουταλιών και λοιπά, γίνεται χρήση ατομικών ειδών μιας χρήσης.