ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ

Τα Οικολογικά Σχολεία είναι ένα διεθνές Πρόγραμμα που συντονίζεται από τον μη κερδοσκοπικό και μη κυβερνητικό οργανισμό «CYMEPA – Οι φίλοι της Θάλασσας».  Το πρόγραμμα επιχορηγείται από την Ελληνική Τράπεζα.

  • Στόχος του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση, η εκπαίδευση και η αλλαγή στάσης των μαθητών/τριών σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον, μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες στη λήψη αποφάσεων, στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή των δράσεων, ώστε τα σχολεία να γίνουν κοινότητες αειφορικής συμβίωσης σε παιδαγωγικό αλλά και πρακτικό επίπεδο . Αυτό επιτυγχάνεται με τη διαμόρφωση και την εφαρμογή του «Οικολογικού κώδικα» (ένα σύνολο κανόνων περιβαλλοντικής συμπεριφοράς)
  • Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε ολόκληρη τη σχολική κοινότητα (μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς, εργαζόμενους στις σχολικές μονάδες) και έχει σχεδιαστεί ώστε να ενθαρρύνει όλο το σχολείο να κινητοποιηθεί και να αναλάβει δράση για το περιβάλλον. Ενθαρρύνει, επίσης, τη συνεργασία μεταξύ μαθητών, καθηγητών, γονέων και της τοπικής κοινωνίας για την επίτευξη αποτελεσματικότερης περιβαλλοντικής δράσης.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των δράσεων για τρία συνεχόμενα έτη τα σχολεία μας «Οι Μικροί Νομπελίστες» Νο.1 & Νο.2, επίσημα θα κατακτήσουν σε λίγες μέρες την ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΗΜΑΙΑ από το πρόγραμμα των ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ και θα πάρουν την ταυτότητα «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ».  Το 2020-21 ασχοληθήκαμε με το θέμα “Άχρηστα Αντικείμενα” και “Απορρίμματα”, το 2021-22 με το Νερό και φέτος, 2022-23, με την “Καλή Υγεία και Ευημερία”. 

Η απονομή της ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ θα πραγματοπιηθεί σε τελετή που έχει οριστεί για τις 12 Ιουνίου.