Οι εγγραφές για τη Νέα Σχολική Χρονιά άρχισαν!

Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά άρχισαν!  10-12 ΠΑΙΔΙΑ ΑΝΑ ΤΑΞΗ.  Έμφαση στην  ανάπτυξη και πρόοδο κάθε παιδιού ξεχωριστά.  Προσοντούχο και έμπειρο προσωπικό.  Σύγχρονες εγκαταστάσεις.  Ψηλά υγειονομικά πρότυπα και μέτρα φυσικής ασφάλειας.  Για ραντεβού 24641641.  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ!