ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Το Νηπιαγωγείο μας έχει διαμορφώσει τη δική του πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, βασισμένη στα πιο σύγχρονα εκπαιδευτικά πρότυπα, με στόχο να ενισχύσει τα παρεχόμενα προγράμματα εκπαίδευσης.

Μέσω της πλατφόρμας αυτής το σχολείο μας προσφέρει τη δυνατότητα διαδραστικής τηλεκπαίδευσης, η οποία λειτουργεί συμπληρωματικά και ενισχυτικά στη βασική εκπαίδευση.

Κυρίως όμως προσφέρει τη δυνατότητα, σε περίπτωση που απαιτηθεί η προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του σχολείου, όπως έγινε πρόσφατα, στο πλαίσιο των κυβερνητικών μέτρων που λήφθηκαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού (covid-19), να συνεχιστεί η λειτουργία του σχολείου στη βάση ειδικού προγράμματος που έχει εκπονηθεί, το οποίο συνδυάζει μαθήματα «ασύγχρονης» και «σύγχρονης» τηλεκπαίδευσης.