ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Το Νηπιαγωγείο μας δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη διαρκή αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας ως εργαλείο που συμβάλλει και ενισχύει τη μαθησιακή διαδικασία.

Μέσα στο πλαίσιο αυτό, και με στόχο ιδιαίτερα στην παρούσα συγκυρία να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την πρόκληση που έχει προκύψει εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19), έχει προετοιμαστεί κατάλληλα έτσι ώστε να είναι σε θέση να αξιοποιήσει τις δυνατότητες τηλεκπαίδευσης, σύγχρονης και ασύγχρονης.

Για το σκοπό αυτό, όλες οι τάξεις έχουν εφοδιαστεί με κατάλληλο εξοπλισμό, έχει διευθετηθεί  η πλήρης κάλυψη διαδικτύου σε όλο το Νηπιαγωγείο ενώ το εκπαιδευτικό προσωπικό έχει τύχει σχετικής επιμόρφωσης.

Ήδη το μάθημα των Αγγλικών προσφέρεται μέσω τηλεκπαίδευσης, σε συνεργασία με ιδιωτικό φροντιστήριο, το οποίο εφαρμόζει το πρόγραμμα Pingus English, του παγκοσμίως πρωτοπόρου οργανισμού εκμάθησης αγγλικών για μικρά παιδιά Linguaphone.

Μέσω τηλεκπαίδευσης πραγματοποιείται για τη φετινή χρονιά και το μάθημα της γυμναστικής.

Σε συνεργασία, με τον μη-κερδοσκοπικό οργανισμό REACTION, το Νηπιαγωγείο μας, μέσω τηλεκπαίδευσης, έχει ήδη πραγματοποιήσει μια εκπαιδευτική (virtual) εκδρομή σε φάρμα ζώων ενώ προγραμματίζονται ανάλογες δράσεις, για όσο καιρό επιβάλλεται.

Μέσω τηλεκπαίδευσης, χρησιμοποιώντας τόσο ασύγχρονη, όσο και σύγχρονη εκπαίδευση (μέσω zoom) θα καλύπτεται επίσης η εκπαίδευση σε περίπτωση που απαιτηθεί, λόγω της πανδημίας.